Asociace společenské odpovědnosti

Svět kolem nás bereme vážně a snažíme se k Zemi chovat zodpovědně. Když nás v zimě 2020 oslovila ředitelka a zakladatelka Asociace Lucie Mádlová, s radostí jsme kývli.